Bingöl Valiliği
Bingöl Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bingöl Valiliği
Bingöl Valiliği
Şube Müdürü

                                          Mehmet CAV (İmar ve Planlama Şube Müdürü)

 

       Elazığ’ın Karakoçan İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Karakoçan’da tamamladı. 2003 yılında Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme dalında 2016 yılında yüksek lisans öğrenimini tamamladı.  Çeşitli özel şirketler bünyesinde saha mühendisi olarak görev yaptıktan sonra 2007 yılında Mülga Bingöl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne atandı. Kurum bünyesinde Proje ve Yapım Şubesi emrinde çok sayıda taahhüt işinde kontrol mühendisi görevini ifa etti. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü görevini vekâleten 2013-2017 yılları arasında yerine getirdi. 2017-2021 yıllarında vekâleten İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü görevini yürüttü. Bakanlığımızın açtığı göreve yükselme sınavı sonucu 2021 yılından itibaren asaleten İmar ve Planlama Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır. Orta düzeyde İngilizce ve az düzeyde Fransızca bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.