Bingöl Valiliği
Bingöl Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bingöl Valiliği
Bingöl Valiliği
ÇED İşleri

 ÇED'e Tabi Projeler  Lütfen tıklayınız

ÇED Kararı Verilmiş Proje Sahibi Değişikliğine İlişkin Başvuru Lütfen Tıklayınız

ÇED Yönetmeliği Muafiyet Başvurusu Yapacakların Dikkatine Lütfen Tıklayınız

ÇED Yönetmeliğinin Ek-1 ile Ek-2 Listelerinde yer almayan projelere ait başvuru Lütfen Tıklayınız

ÇED Yönetmeliğinin Geçici 3. Maddesi Kapsamında Olan Projelere Ait Başvurular Lütfen Tıklayınız